STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis ugdytinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste. Įgyvendintas ilgalaikis projektas „Gamtamokslinis ugdymas per STEAM“. Sukurta lauko erdvė šiltnamyje „Žiemos labaratorija“, kuri skatins vaikus įsitraukti į tyrimines veiklas, atlikti eksperimentus, pažinti įvairius gamtos dėsnius žiemos laikotarpiu.