Grupėje dirbantis pedagogas (auklėtojas) planingai ir turiningai organizuoja kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą, atitinkančią mokinių amžių. Pagal mokyklos galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti, atsako už mokinių fizinę, psichinę sveikatą ir saugumą grupės darbo laiku.

 

Pailgintos dienos grupės mokinių veikla

  •   Lavina vaikų kūrybiškumą žaidžiant.
  •   Laiduoja palankias sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.
  •   Moko vaikus sveikos gyvensenos pagrindų, socialinių įgūdžių.
  •   Ugdo mokinių savarankiškumą, atsakomybę už savo poelgius.