Padeda ugdytiniams racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes mokytis ir lavintis, rūpinasi ugdytinių adaptavimusi, mokinių saugios socialinės aplinkos ugdytiniams kūrimu mokykloje, jų socialinių problemų sprendimu, dirba kartu su ugdytojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.