INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO GALIMYBĖS

.

          Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

         Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

•        Elektrėnų mokyklos–darželio „Žiogelis“ direktoriui (raštu, paštu) adresu: Trakų g. 6, Elektrėnai, elektroniniu paštu elektrenai.ziogelis@gmail.com arba skambinti (8 528) 36 324.

•        Elektrėnų mokyklos–darželio „Žiogelis“ korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisijos pirmininkei Marytei Dalei Raichelienei (raštu, paštu) adresu: Trakų g. 6, Elektrėnai, elektroniniu paštu elektrenai.ziogelis@gmail.com arba skambinti (8 674) 25 700.

•        Elektrėnų savivaldybės administracijos vyresniajai specialistei Astai Tamošiūnienei (raštu, paštu) 104 kab., Elektrinės g. 8, LT-26108 Elektrėnai, elektroniniu paštu asta.tamosiuniene@elektrenai.lt arba skambinti telefonu (8 528) 58 057.

•        Apie korupcijos atvejus galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai: raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius.

•        Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

•        Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt , faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.lt.

Pareigybių sąrašas, į kurias priimant Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla

 

ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS–DARŽELIO „ŽIOGELIS“ PAGALBOS TEIKIMO MODELIS

ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS”  ETIKOS IR ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS”  APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo tvarkos aprašas

 

Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programa ir 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas