Elektrėnų lopšelis–darželis „Žiogelis“ savo veiklą pradėjo 1985 m. sausio 1 d. 1993 m. rugsėjo 1 d. pakeistas įstaigos statusas į mokyklą-darželį. Atidarytos dvi pirmosios klasės. Pradinės klasės įstaigoje veikė iki 2004 m. gegužės 31 d. 2002 m. rugsėjo 1 d. buvo įkurta lavinamoji klasė didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikams nuo 6 iki 21 metų. 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuota į pradinės mokyklos tipo mokyklą–darželį. Jos paskirtis – mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams. Nuo veiklos pradžios iki šiol įstaigai vadovauja direktorė Irena Meškauskienė.

 

Mokykla-darželis „Žiogelis“ yra bendrosios paskirties Elektrėnų savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurioje vaikai ugdomi 11-oje grupių: lopšelio grupėse nuo 1,5 m. iki 3 m., darželio grupėse nuo 3 m. iki 5(6) m. ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nuo 5(6) iki 7 m. Specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi jungtinėje lavinamojoje klasėje.

 

Įstaigoje dirba: pavaduotojas ugdymui, mokytojai, auklėtojai, logopedai, specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas, judesio korekcijos specialistai ir techninis personalas. Atestuoti: eksperto kategorijai 1 pedagogas, metodininko – 2 pedagogai, vyr. auklėtojo – 9 pedagogų, auklėtojo – 4 pedagogai, mokytojo – 2 pedagogai.

 

Visi pedagogai turi didelę darbo su vaikais patirtį, yra įgiję kvalifikacines kategorijas ir nuolat tobulina savo profesines kompetencijas. 2007 m. parengta ir įgyvendinama mokyklos-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo programa. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, naudojant priešmokyklinio ugdymosi priemonių kompleksą OPA PA–A. Ugdymosi medžiaga skatina aktyviai veikti, atrasti, išbandyti ir kaupti patirtį rengiantis žengti į pradinio ugdymo pasaulį.  Lavinamųjų klasių mokiniai ugdomi pagal pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijas, skirtas specialiųjų poreikių mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą.

 

Mokyklos-darželio „Žiogelis“ veikla vykdoma planingai, vadovaujantis strateginiu planu, kalendorinių metų veiklos planu bei ilgalaikiais ir trumpalaikiais planais.