Koreguoja ir/ar kompensuoja mokinių psichomotorinio vystymosi sutrikimus per gydomąją kūno kultūrą, teikia individualią kineziterapinę pagalbą ugdytiniams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų, įvairaus tipo paralyžių. Rengia gydomosios kūno kultūros rekomendacijas ugdytojams, mokiniams ir jų šeimos nariams,  integruojasi į komandinę ugdytinių sveikatos priežiūros veiklą.