ELEKTRĖNŲ MOKYKLA-DARŽELIS „ŽIOGELIS“
Adresas: Trakų g. 6, 26119 Elektrėnai
El. paštas elektrenai.ziogelis@gmail.com
Tel. (8  528)  36 324
Įmonės kodas 190648962

Direktorė Irena Meškauskienė

Mokyklos įsteigimo data: 1985 m sausio 1 d.
Mokyklos teisinė forma ir priklausomybė: biudžetinė savivaldybės įstaiga
Mokyklos savininkė: Elektrėnų savivaldybė
Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Elektrėnų savivaldybės taryba
Mokyklos grupė: bendrojo ugdymo mokykla
Mokyklos tipas: pradinė mokykla
Pagrindinė Mokyklos paskirtis: pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis

Kita paskirtis: pradinės mokyklos tipo specialioji mokykla intelekto sutrikimą turintiems mokiniams
Mokymosi formos ir būdai: grupinio mokymosi forma, įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma, įgyvendinama savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu ir ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu

Mokyklos kitos veiklos sritys: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio individualizuoto ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programos
Ugdomoji kalba: lietuvių