O, mano Lietuva Tėvyne,
Kokia stipri buvai,
Kai sausio tryliktą sustojus
Visam pasauliui pasakei…
Mes esame labai vieningi,
Nebaisūs tankai, nei kariai,
Ir atėjūnai čia – nereikalingi,
Mes Nemuno šalies vaikai.
Mokyklos-darželio bendruomenė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos “Atmintis gyva, nes liudija”.
Mes prisimename, kodėl esame laisvi!