Šios dienos tikslas – ugdyti visuomenės supratimą bei toleranciją kitokiems vaikams ir juos auginantiems tėvams. Mūsų įstaigos
bendruomenė taip pat prisijungė prie šios dienos minėjimo.
Visi esame skirtingi, skirtingai suprantame, matome pasaulį. Būtent dėl šių priežasčių ir esame tokie ypatingi! Neatstumkime, o supraskime ir priimkime!💦💦💙💙🩵

Pages: 1 2