Priešmokyklinio ugdymo „Spinduliukų“ grupės vaikams Ąžuolo mamytė pravedė įdomią, turiningą, interaktyvią veiklą.
Besimokydami atpažinti paukščius, kartojo raides, skaičius, mokėsi skaityti, skaičiuoti, matuoti.