Šis rytas kitoks ir jis kitoks jau 30 metų. 2021 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ mokykloje-darželyje “Žiogelis” vyko kitaip nei įprasti rytai. Ankstų rytą bendruomenės nariai susirinko į nuotolinį susitikimą, kurio metu buvo klausomasi ekranizuoto pasakojimo apie 1991 m. sausio mėn. įvykius po kurio visa bendruomenė giedojo Lietuvos himną. Kasmet minėjimas įgauną naują, ypatingą prasmę. Šiandien darželio kiemas pasipuošė NEUŽMIRŠTUOLIŲ pieva, primindamas kaip yra svarbu perduoti žinią jaunajai kartai apie 1991 metų sausio įvykių prasmę mūsų valstybei