Jau penktus metus dalyvaujame Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomame projekte  „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Šių metų projektas vykdomas vasario 1 – birželio 30 d. Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja švietimo mainų paramos fondas.

Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslas: Didinti (1-7 m) vaikų fizinį aktyvumą, taikant inovatyvias fizinio ugdymo formas.

Projektas vykdomas III etapais.

Pirmojo etapo metu bus vykdomos nuotolinės pamokėlės kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. I-ajame etape dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Už pamokėlių turinį atsako projekto organizatoriai (RIUKKPA, LTOK)

Antrojo etapo metu bus organizuojami festivaliai kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. Festivalyje įstaigoje dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Už festivalio programą atsako festivalių įstaigose organizatoriai.

 Trečiojo etapo metu, priklausomai nuo situacijos Lietuvoje, bus organizuojama 10 festivalių į kuriuos bus kviečiamos įstaigų-dalyvių komandos: 3 mergaitės, 3 berniukai (2016 m. gimimo) ir 2 pedagogai.

Akimirkos iš vykdytų vasario 1-4 d. nuotolinių fizinio ugdymo pamokėlių.