Lapkričio 4-11 dienomis. PU Kregždučių gr. vaikai vykdė projektą “Kaip veikia mano kūnas?”. Vaikai susipažino su pagrindinėmis kūno sistemomis, aptarė, samprotavo kaip jos veikia, kokią funkciją atlieka vieni ar kiti organai. Konstravo, eksperimentavo ir per patirtinę veiklą įtvirtino naujas žinias, sąvokas. Atlikdami bandymus kėlė hipotezes ir jas tikrino, formulavo išvadas. Savo veiklas reflektavo ir kėlė naujus, intriguojančius klausimus, planavo ką galima būtų nuveikti kitais kartais.
Mokytojos Agnė Siliūnienė ir Rūta Kavaliauskienė