Kas gali sudominti mūsų vaikus? .. Atsakymas yra … technologijos. Jie suteiks galimybę pedagogams užauginti sėkmingų tyrėjų, išradėjų, mokslininkų, technologų, menininkų ir matematikų kartą.
Kyla pagrįstas klausimas, kodėl būtent GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS per STEAM mūsų darželyje? Siekiame, kad mūsų ikimokyklinukai būtų pasirengę šiuolaikinės mokyklos naujovėms, projektų kūrimui ir gebėjimui juos įgyvendinti realybėje!
Ką reikia žinoti apie STEAM technologiją? Vienas pagrindinių dalykų, kurį reikia žinoti apie STEAM, yra ne tik mada ugdyme, tai yra investicija į vaikų ateitį, kur vaikas gali įvaldyti kelias profesijas, būti bendraujantis, kūrybiškas, gebantis valdyti auditoriją ir pristatantis savo projektus.
Kada GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS per STEAM bus Elektrėnų mokykloje-darželyje „Žiogelis“?
Visą spalio mėnesį darželyje veiklos orientuojamos į STEAM ugdymą. Naujų įspūdžių troškulys, smalsumas, nuolatinis noras savarankiškai ieškoti naujos informacijos apie gamtą ir jį supantį pasaulį, vaiką motyvuoja. Dažni ir įvairūs klausimai: Kas? Kaip? Kodėl? Kada? Eksperimentai šiek tiek primena triukus vaikams, jie yra neįprasti, stebina. Naujų įspūdžių poreikis yra neišsenkančios orientacinės-tiriamosios veiklos, kuriomis siekiama pažinti aplinkinį pasaulį. Kuo įvairesnė ir intensyvesnė paieškos veikla, tuo daugiau naujos informacijos vaikas gauna, greičiau ir pilnavertiškiau jis vystosi “.
Kokių rezultatų tikisi mūsų įstaiga?
1. Ugdyti vaikų susidomėjimą savarankiškais tyrimais ir atradimais.
2. Ugdyti pastabumą, smalsumą.
3. Ugdyti pažinimo procesus: loginį mąstymą, suvokimą, dėmesį, atmintį, smulkiąją motoriką, aktyviąją kalbą.
5. Formuoti vaikų pasitikėjimą savimi plėtojant protines gales, kūrybiškumą, ugdant vaikų asmeninį augimą bei pasitikėjimo savimi jausmą.