2023 kovo 10 mūsų darželyje vyko Elektrėnų sav. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų interaktyvus renginys KAIP SURASTI LIETUVĄ?, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai paminėti. Susirinko daug gražių, protingų, ypatingų vaikų, kurie ne tik žaisdami bandė surasti Lietuvą, bet ir surasti ją kiekvienas savo širdelėje. Renginio tikslas – skatinti vaikus domėtis savo miesto ir šalies istorija, kultūra ir papročiais, naudojant interaktyvias priemones. Juk yra labai svarbu ugdyti pilietiškumą, plėtoti tradicijas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, meilę savo gimtajam kraštui. Skatinti vaikus domėtis savo šalies ir savo miesto istorija. Kūrybiškai plėtoti ugdytinių gebėjimus. Stiprinti bendradarbiavimą tarp Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų. Renginyje dalyvavo Elektrėnų miesto Žiogelio, Pasakos ir Drugelio bei Vievio darželio Eglutė vaikai ir juos atlydėję pedagogai.