Eil. Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Laima Komparskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė Logopedė-metodininkė
2 Irma Biriukovienė Logopedė Vyr. logopedė
 3 Rūta Baleišienė Psichologė Psichologė
 4 Andrius Kaveckas Judesio korekcijos pedagogas Mokytojas
 5 Gintarė Vainauskytė Lavinamųjų klasių mokytoja, bendrabučio auklėtoja Mokytoja
6 Joana Janulaitienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja
7 Ramutė Stočkūnienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja
8 Janina Bajorinienė Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
9 Jelena Žukauskienė Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja Vyr. auklėtoja
10 Marija Kamantauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė Vyr. auklėtoja, soc. pedagogė
11 Rima Gudelienė Bendrabučio auklėtoja Vyr. auklėtoja
12 Marytė Dalė Raichelienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
13 Rita Lukoševičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
14 Regina Padvelskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
15 Saulė Gustienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
16 Ramunė Bacevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
17 Marija Parulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja-metodininkė
18 Irina Venckuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja-metodininkė
 19 Sigita Burneikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
20 Silvinija Čižauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
 21 Aldona Kurlavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
 22 Irutė Urlekova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
 23 Danguolė Arbačiauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
 24 Česlava Perednienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
 25 Algimanta Semionovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. auklėtoja
 26 Jolita Dzimidavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
 27 Ernesta Stampareckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
28 Asta Paliokienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja