Eil. Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Laima Komparskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė Logopedė-metodininkė
2 Irma Biriukovienė Logopedė Vyr. logopedė
 3 Rūta Baleišienė Psichologė Psichologė
 4 Andrius Kaveckas Judesio korekcijos pedagogas Mokytojas-ekspertas
 5 Gintarė Vainauskytė Lavinamųjų klasių mokytoja, bendrabučio auklėtoja Mokytoja
6 Ramutė Stočkūnienė Neformaliojo švietimo mokytoja (mokykloje) Vyr. mokytoja
7 Janina Bajorinienė Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
8 Jelena Žukauskienė Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja Vyr. mokytoja
9 Jurgita Grisiūnienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė Mokytoja
10 Rima Gudelienė Bendrabučio auklėtoja Vyr. mokytoja
11 Rita Lukoševičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
12 Jolita Dzimidavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
13 Česlava Perednienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
14 Ernesta Stampareckienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
15 Ramunė Bacevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
16 Marija Parulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
17 Irina Venckuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
18 Sigita Burneikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
19 Silvinija Čižauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
20 Aldona Kurlavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
21 Irutė Urlekova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
22 Danguolė Arbačiauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
23 Marytė Dalė Raichelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
24 Algimanta Semionovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
25 Saulė Gustienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
26 Regina Padvelskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
27 Asta Paliokienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja