ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Pareigos

Darbuotojų skaičius Išsilavinimas Darbuotojų, turinčių šį išsilavinimą, skaičius Kvalifikacinė kategorija Darbuotojų, turinčių šią kvalifikacinę kategoriją, skaičius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 Aukštasis 1    
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas 17 Aukštasis 8 Mokytojo metodininko 1
Vyresniojo auklėtojo 3
Mokytojo 2
Auklėtojo 2
Aukštesnysis 9 Mokytojo metodininko 1
Vyresniojo auklėtojo 6
Auklėtojo 2
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas 1 Aukštasis 1 Vyresniojo mokytojo  1
Lavinamųjų klasių mokytoja 1 Aukštasis 1 Mokytojo 1
Logopedas 2 Aukštasis 2 Metodininko logopedo 1
Vyresniojo logopedo 1
Psichologas 1 Aukštasis 1  Psichologo 1
Judesio korekcijos specialistas 2 Aukštasis 1 Ekspertas 1
1 Judesio korekcijos specialistas 1
Specialusis pedagogas 1 Aukštasis 1 Metodininko logopedo 1
Socialinis pedagogas 1  Aukštasis 1  Mokytojo 1
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Aukštasis 1 Mokytojo 1

 

DARBUOTOJAI

Pareigos

Darbuotojų skaičius
Ūkio dalies vedėjas 1
Vyriausiasis buhalteris 1
Raštinės vedėjas 1
Archyvaras 1
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas 1
Kompiuterinių sistemų priežiūros specialistas 1
Apskaitininkas 1
Duomenų apsaugos specialistas 1
Dietistas 1
Sandėlininkas 1
Skalbėjas 1
Vairuotojas 1
Kiemsargis 1
Valytojas 1
Virėjas 3
Virtuvės pagalbinis darbininkas 1
Mokytojo padėjėjas 3
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 11
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas (integruotai ugdomiems specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams) 7
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo padėjėjas/Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo padėjėjas (vaikų vežiojimas) 1
Pastatų priežiūros darbininkas 2
Sargas 3