Eil. Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Laima Komparskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė Logopedė-metodininkė
2 Irma Biriukovienė Logopedė Vyr. logopedė
 3 Rūta Baleišienė Psichologė Psichologė
 4 Gintarė Mačionienė Judesio korekcijos pedagogė Mokytoja
 5 Karolina Jurevičienė Lavinamųjų klasių mokytoja, logopedė, bendrabučio auklėtoja Mokytoja
6 Joana Janulaitienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja
7 Ramutė Stočkūnienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja
8 Janina Bajorinienė Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
9 Jelena Žukauskienė Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja Vyr. auklėtoja
10 Marija Kamantauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, socialinė pedagogė Vyr. auklėtoja, soc. pedagogė
11 Rima Gudelienė Bendrabučio auklėtoja Vyr. auklėtoja
12 Marytė Dalė Raichelienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. auklėtoja
13 Danguolė Arbačiauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. auklėtoja
14 Regina Padvelskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
15 Jovita Juškevičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, Auklėtoja
16 Ramunė Bacevičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, neformaliojo švietimo mokytoja Auklėtoja
17 Marija Parulienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja-metodininkė
18 Irina Venckuvienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja-metodininkė
 19 Sigita Burneikienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
 20 Saulė Gustienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
 21 Silvinija Čižauskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
 22 Aldona Kurlavičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
 23 Irutė Urlekova Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
 24 Rita Lukoševičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
 25 Česlava Perednienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
 26 Algimanta Semionovienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
 27 Jolita Dzimidavičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja
 28 Ernesta Stampareckienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja
29 Asta Paliokienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja