Mokykloje veikia savivaldos institucijos:

  • mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija;
  • mokytojų taryba – mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems klausimams spręsti;
  • metodinė taryba – nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
  • tėvų komitetas – savivaldos institucija mokinių socialiniams, edukaciniams klausimams spręsti.