Direktorė – Irena Meškauskienė. Kvalifikacija – III vadybinė kategorija.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Laima Komparskienė. Kvalifikacija: logopedė-metodininkė
Ūkio dalies vedėjas – Kęstutis Bauba
Vyr. buhalterė – Violeta Saverinienė
Sveikatos priežiūros specialistė – Stanislava Graželienė
Raštinės vedėja-archyvarė  – Jurgita Balsevičienė