Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos tikslas – viešai deklaruoti smurto ir priekabiavimo darbe netoleravimą Mokykloje ir užtikrinti psichologiškai saugios darbo aplinkos kūrimą visiems Mokyklos darbuotojams

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“

POLITIKA

  • Netoleruojamas bet kokia forma pasireikšti galintis smurtas.
  • Netoleruojamas bauginimas, grasinimai siekiant sukelti fizinės, psichologinės skriaudos baimę.
  • Netoleruojamas bet kokia forma pasireikšti galintis mobingas bet kurių Mokyklos darbuotojų atžvilgiu.
  • Darbą siekia organizuoti taip, kad būtų kuriama saugi ir psichologinei sveikatai palanki darbo aplinka, kad darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį.
  • Organizuojant darbą yra atsižvelgiama į psichosocialinę riziką ir psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį visiems Mokyklos darbuotojams.
  • Mokykla imasi priemonių, kad kaip įmanoma efektyviau būtų įgyvendinamos psichologinio smurto darbe prevencijos priemonės ir skatina darbuotojus apie galimai patirtus ar pastebėtus psichologinio smurto ir (ar) mobingo atvejus pranešti, atvirai kalbėti šiomis temomis, rodyti netoleranciją bet kokioms psichologinio smurto darbe apraiškoms.
  • Užtikrina darbuotojams galimybę teikti klausimus, siūlymus, prašymus ir (ar) skundus dėl pastebėto ar patiriamo psichologinio smurto ir (ar) mobingo darbe.

Smurto prevencijos politika

Pranešimo apie galimą smurto atvejį ir priekabiavimą anketa

Pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą darbe teikimo bei nagrinėjimo tvarka