Apgyvendinimas mokyklos bendrabutyje

  • Apgyvendinimo paslauga – nemokamai suteikta paslauga, kuria tenkinami mokinių nakvynės ir higienos poreikiai.
  • Mokyklos mokiniai, neturintys galimybių kasdien važinėti į namus, tėvams, globėjams pageidaujant, 5 dienas per savaitę gali nemokamai gyventi mokyklos bendrabutyje.
  • Mokykla rūpinasi, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, ugdymo(si ) ir poilsio sąlygos bendrabutyje (aprūpina baldais, patalyne, specialiosiomis ugdymo priemonėmis ir kitu būtinu inventoriumi).
  • Mokinių užimtumui ir laisvalaikiui organizuoti yra įrengti poilsio ir darbo kambariai.
  • Gyvenančių bendrabutyje mokinių socialinių įgūdžių formavimu rūpinasi auklėtojos.

 Bendrabučio sveikatos saugos reikalavimai