MISIJA
Mokyklos misija – būti švietimo institucija, organizuojančia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą. Vadovautis filosofija, kad žmogaus auklėjimas prasideda vos gimus: jis dar nekalba, dar neklauso, o jau mokosi, patirtis ankstesnė už mokymąsi. Daugiau dėmesio skirti ugdomajai aplinkai įprastos raidos ir specialiųjų poreikių vaikams augti, ugdyti (-s), tyrinėti, pažinti pasaulį, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje ir su suaugusiais. Daug dėmesio skiriama kūrybiškumo ugdymui (-si) tiek sprendžiant socialines problemas, tiek siekiant padėti ugdytiniui įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui (-si) mokykloje būtinų kompetencijų.
VIZIJA
Mokykla – savarankiška, atvira kaitai, sąveikaujanti su šeima, propaguojanti institucinį ugdymą, teikianti švietėjišką, psichologinę ir specialiąją pagalbą, ugdanti vaiką nuo gimimo iki mokyklos lankymo pradžios ir ruošianti specialiųjų poreikių turinčius vaikus integruotis į visuomenę.