Mokyklos–darželio Darbo laikas
Mokykla 6.00-18.00
Administracija I-V – 7.30–17.00

Pietų pertrauka

11.30 – 12.00

Ikimokyklinio ugdymo grupės 7.30–17.24
Priešmokyklinio ugdymo grupės 7.30–17.24
„Nykštukų“ budinti grupė 6.42–17.30

ADMINISTRACIJOS IR SPECIALISTŲ DARBO LAIKAS

Darbuotojo pareigos, vardas, pavardė Darbo laikas Pietų pertrauka
Direktorė Irena Meškauskienė I-V – 7.30–16.00 11.30–12.00
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Komparskienė  I-II – 7.30–13.00      14.00-17.00

III-V – 7.30–16.00

11.30–12.00
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Kęstutis Bauba  I–V – 7.30–16.00 11.30–12.00
Vyr. buhalterė–apskaitininkė  I–V – 7.30–18.00 11.30–12.00
Raštinės vedėja–archyvarė Jurgita Balsevičienė  I–IV – 7.30–16.15
V – 7.30–15.00
11.30–12.00
Sveikatos priežiūros specialistė Stanislava Graželienė I–IV – 7.30–11.30

V – 7.30–10.30

11.30–12.00
Dietistė Stanislava Graželienė I–IV – 12.00–16.00

V – 11.00–14.00

11.30–12.00
Psichologė Rūta Baleišienė III – 10.00–15.30 11.30–12.00
Logopedės:
Laima Komparskienė I-II – 13.00–14.00
Irmos Biriukovienės I – 7.40–16.36

II – 8.14–16.32
III – 8.14–16.02
IV – 7.40–16.36

V – 8.14–12.14     14.12-16.02

 I ir IV – 11.40–12.10

II ir III – 12.14–12.44

Neformaliojo švietimo mokytojai:
„Keramika“ – Ramutė Stočkūnienė I; II; IV –  10.00–11.40

III –  10.00–11.37

„Noriu kalbėti angliškai“ – Joana Janulaitienė I–IV –  10.00–11.54

V –  10.00–11.12