2022 m. lapkričio 25 d. vyko gerosios patirties sklaidos nuotolinis susitikimas su Kėdainių lopšeliu darželiu “Vyturėlis” ir
Alytaus Vilties mokykla – darželiu. Buvo pristatomi projektai, aptarta kaip sekasi planuoti ugdymosi procesą, mokytojos dalijosi gerąja patirtimi, kaip gi sekas dirbti pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą. Nepaisant techninių kliūčių, buvo smagu bent per nuotolį pamatyti, kaip dirba kitų miestų pedagogai.